- DekorMeló Kecskemét

Creative Commons License

Tipográfiai metrikák


A tipográfiai mértékegységeket elsősorban a nyomdászat használja. Ezek a metrikák eltérnek a gyakran használt, korábban felállított metrikus egységektől.

Tipográfiai pont (point)

A pont a legkisebb mérhető tipográfiai mértékegység. Eredetileg a pontot 0.18 és 0.4 mm között határozták meg, az angolszász láb hosszától függően. A 19. század végére 0.35 és 0.38 mm közé szorították ezt az értéket, a geográfiai pozíciótól függően. A desktop publishing pontot 1/72 inch hosszúságúként definiálták, amely megközelítőleg 0.3528 mm. 1 méter 2660 pont.

Angolszász területen elterjedt betűnyomtatásban használt mértékegységek:

Pica

A pica a láb 1/72-es része, azaz az inch 1/6-od része. Pontokban számolva egy pica 12 pont.

Em és en szélesség

Em és En kötőjelek

Em

Eredetileg az adott betűtípus nagybetűs "M" szélességéhez igazodott ez a mértékegység. Nem létezik olyan typeface, amely másképp értelmezné ezt a mértékegységet, így definíció szerint 1 em egy 16 pont magasságú typeface-ben 16 pont széles. Durva értelmezés szerint a digitális betűtípusoknál a cap height magassága az em hosszának 70%-a, az x-magasságnak pedig az em hosszának 48%-a.

Az "em space"-nek, azaz az em szóköznek a szélessége definíció szerint 1 em, hasonlóképp az em dash (em kötőjel, —).

En

Az "en" az "em" szélesség fele. Definíció szerint a betűtípus magasságának a fele (pl. 16 pont magas betűtípusnál az en hossza 8 pont). Az en dash (–) és az en szóköz mindegyik en széles. Gyakorta használják hosszabb kötőjelként.


Betûtípus metrikák

Font metrikák

Betûvonal (Baseline)

Az a vonal, amelyen a legtöbb betű "ül", és ami alatt csak a deszcender húzódik.

Kapitális magasság (cap height)

A lapos nagybetűk (mint pl. a H vagy az I) tetejével húzott merőleges vonal. Ugyanennek a vonalnak kisbetűkre alkalmazott változata az x-height.

Overshoot

Overshoot alatt azt értjük, hogy a kerek vagy a csúcsos betűk (mint az O vagy az A) hány százalékkal lépi túl a bázisvonalat és a kapitális magasságot, hogy optikailag egymagas legyen a lapos betűkkel (mint amilyen az X vagy a H).

Descender és descent

Descent a betű azon része, amely a betűvonal alatt helyezkedik el. Például az y-nál a "farok"-része a descent.
A legtöbb betűtípusnál a descent a kisbetűknek van fenntartva, úgy mint a g, j, p, q, y. Néhány betűtípusnál azonban létezik descent számokra is (tipikusan 3, 4, 5, 7, 9-re); ezeket régies számoknak is szokás hívni. Nagyon ritkán előfordul, hogy a J-nek és a Q-nak is van descent része.

Descendernek nevezzük a bázisvonallal párhuzamos, az alatt elhelyezkedő vonalat, amely alá nem bukik egyetlen betű sem.

Ascender és ascent

Ascent a betű azon része, amely a betűvonal felett helyezkedik el.

Ascendernek nevezzük a cap height felett elhelyezkedő vonalat, amely fölé nem nyúl egyetlen betű sem.

Medián (középvonal), x-magasság

A középvonal a nem-aszcendens kisbetűk tetejénél húzódik.

Az x-magasság a középvonal és a betűvonal közti távolság. Nevéből is származik, hogy tipikusan ez az "x" betű magassága (a görbe betűk, mint az s, o nagyobbak ennél a magasságnál, overshoot miatt).

Tipográfiai és Betûtípus metrikák

Tipográfiai pont (point), Pica, Em, En
Betûvonal (Baseline), Kapitális magasság (cap height), Overshoot, Descender és descent, Ascender és ascent, Medián (középvonal), x-magasság